Misja tworzonego Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej jest bardzo szeroka, podobnie jak sam ich fenomen. Nieodłączną, choć nie jedyną częścią podejmowanych działań jest przypomnienie oraz ukazanie dawnej rzeczywistości, którą w istotny sposób tworzyły wielkie rody historyczne. Stąd udział samorządu województwa podkarpackiego w uroczystościach w Kamieńcu Podolskim upamiętniających przedstawiciela rodu Kątskich.

foto 1

Kim był sam bohater wydarzenia Marcin Kątski? Z pewnością postacią wyróżniającą się w XVII-wiecznych dziejach Rzeczypospolitej, gdyż jako generał artylerii koronnej, kasztelan krakowski, generał ziem podolskich, wojewoda kijowski i krakowski, bohater wiktorii wiedeńskiej z 1683 roku, komendant twierdzy kamienieckiej, służył jej wiernie i oddanie.

foto 2

Inicjatywę jego upamiętnienia podjęli przedstawiciele Związku Rodu Kątskich. Intencją tych działań było upomnienie się o obecność w społecznej świadomości postaci zapomnianej, a mogącej być przykładem cnót obywatelskich i patriotycznych. Miejscem realizacji tego przedsięwzięcia okazał się symboliczny dla historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów Kamieniec Podolski.

foto 3

Inne wartościowe konteksty całej inicjatywy zaznaczał w swoim liście Marszałek Województwa Podkarpackiego: Widząc potrzebę stałego odkrywania i krzewienia własnej oraz wspólnotowej tożsamości, należy korzystać z wielu dobrodziejstw, które przynoszą polskie dzieje. Pośród nich jest z pewnością epoka króla Jana III Sobieskiego i towarzyszących mu obrońców dawnej Rzeczypospolitej, która oprócz źródła naszych inspiracji pozostaje istotnym gruntem budowy ponadczasowych więzi Polaków – pisał do uczestników Władysław Ortyl.

foto 4

W pewnym stopniu okazją do budowy owych więzów okazały się właśnie kamienieckie uroczystości, które odbyły się 26 listopada 2016 roku. Zgromadziły one bowiem przedstawicieli polskich samorządów, instytucji kulturalnych, działaczy społecznych oraz Polaków z Podola i innych części Ukrainy. Uroczystej mszy św. w katedrze kamienieckiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz odsłonięciu pamiątkowego epitafium w kaplicy Pocieszenia Najświętszej Marii Panny przewodzili natomiast ks. bp Leon M. Dubrawski OFM, ordynariusz kamieniecko-podolski, oraz sufraganem kamienieckim ks. bp Janem Niemcem. Upamiętnienie Marcina Kątskiego stało się również okazją do licznych rozmów na temat dalszych działań różnych podmiotów i środowisk na rzecz krzewienia pamięci historycznej, dziedzictwa kulturowego i spuścizny Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Samorząd województwa podkarpackiego reprezentował w Kamieńcu Podolskim dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP Aleksander Konopek.

foto 5

tekst:
Mateusz Werner
foto:
tygodniksanocki.pl
Robert Antoń